LOU CAMPOS

動くのか、動かないのか。
Ugoku no ka, ugokanai no ka
¿Se mueve o no se mueve?

Fotografía y pintura

6 JUNIO - JULIO
INAUGURACIÓN 6 JUNIO 20:00H